Lär engelska idiom lätt på svenska Learn English Idioms Easily in Swedish Book 1
$20.00
$14.99 inc. tax

Lär dig engelska idiomer enkelt i svensk bok 1
  
@ Designad och skriftlig som en studie och ett snabbt referensverktyg.
@ Användbar för nybörjare och mellanliggande elever i engelska.
@ Förbättra din engelska genom att lära dig dessa idiom.
@ Idioms hjälp för att förstå engelska bättre.
@ Användbar att skriva mer vetenskapligt och standardspråk.
@ Bästa boken för att förbereda internationella engelska tentor som TOEFL, IELTS etc.
@ Tala och skriv som infödingar

Idiomerna på engelska är mycket rika och varierade i innehåll som berikar engelska och gör den vacker och standard både i talad och skriftlig form.

Inget lärande av engelska är komplett utan att mastera idiom som ges här på modersmålet tillsammans med ett exempel som hjälper eleven att förstå den medfödda essensen och meningen.

Eftersom varje idiom åtföljs av ett exempel och även översättning, är boken mycket lätt att lära sig och hjälper också eleven att uttrycka samma i praktiken både muntligt och skriftligt. Både nybörjare och avancerade studenter kommer att hitta den här boken mycket användbar för att borsta upp och behärska sin förmåga över engelska.

Learn English Idioms Easily in Swedish Book 1

@ Designed and written as a study and a quick reference tool.
@ Useful for beginners and intermediate students of English.
@ Improve your English by learning these Idioms.
@ Idioms help in understanding the English better.
@ Useful to write more scholarly and standard language.
@ Best book for preparing international English Exams like TOEFL, IELTS etc.
@ Speak And write like natives

The Idioms in English are very rich and varied in content that enriches English and makes it beautiful and standard both in spoken and written form.

No learning of English is complete without mastering idioms which are given here in the native language along with an example which helps the learner to grasp the innate essence and meaning.

As each idiom is accompanied with an example and also translation, the book is very easy to learn and also helps the learner to put the same in practice both oral and written. Both newbies and advanced students will find this book very useful to brush up and master their mastery over English.
Product Code: Swedish 1
Product Condition: New
Customer Reviews

No Reviews Posted Yet - be the first!

write review
Recently Viewed
Special Offers
New Products
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------

Create a free online store
Powered by freewebstore.com
Get your free online store today - Be your own boss!
freewebstore
Got a great business idea?
Get a free online store just like this one!
What do I get?
Hosted online store
Unlimited products
Domain & SSL
checkout
24/7 support
And more...
Why freewebstore?
10+ years
650k stores created
No card required
Easy to create
What's the catch?
No catch
0% commission
Free forever!
Feature upgrades available
Get Started
i